Privacy verklaring

Deze website wordt geëxploiteerd door The Backoffice Factory BV gevestigd te Almere. Tijdens uw bezoek aan deze website kan The Backoffice Factory persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. The Backoffice Factory zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit privacy statement omschreven doelen en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy statement bevat informatie over de doelen die The Backoffice Factory bij de verwerking van gegevens in verband met deze website nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. Voor nadere informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar het The Backoffice Factory privacybeleid.

Doel van gegevensverwerking

The Backoffice Factory verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van producten en /of diensten te willen ontvangen).

Bijzondere persoonsgegevens

The Backoffice Factory tracht niet via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of andere zaken. In gevallen waarin The Backoffice Factory wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om toestemming worden verzocht.

Cookies

The Backoffice Factory kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende internetsites, de duur van de gebruikerssessie alsmede het aantal hits. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd. In de meeste gevallen kan u na het weigeren van een cookie toch onbeperkt gebruik blijven maken van deze website. Een cookie maakt het gebruik van deze website sneller en gemakkelijker.

Om deze website effectief te kunnen beheren, heeft The Backoffice Factory de mogelijkheid om gegevens die op de operationele systemen aanwezig zijn, anoniem in een log bestand vast te leggen zodat onderscheid gemaakt kan worden op grond van bezoekerscategorieën, bijvoorbeeld op basis van domeintype en het gebruikte navigatieprogramma. Deze statistische gegevens worden in hun geheel aan The Backoffice Factory’s webmaster doorgegeven. Op die manier wordt gewaarborgd, dat uw bezoek aan deze website zo efficiënt mogelijk verloopt en de effectiviteit van de website optimaal blijft.

Internetsites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Contact opnemen met The Backoffice Factory.

Vragen over uw omgang met deze website, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan The Backoffice Factory BV via de website heeft doorgegeven of verzoeken om verouderde informatie te laten verwijderen, kunt u mailen aan info@thebackofficefactory.nl of per post: The Backoffice Factory BV, Transistorstraat 31, 1322 CK Almere.

Wijzigingen Privacy Statement

The Backoffice Factory BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste wijziging vond plaats op 1 augustus 2020.

Menu